DTS Attorneys – Law Firm in Port Elizabeth

PROPERTY LAW & CONVEYANCING

PROPERTY LAW & CONVEYANCING
 • Transfer of Residential, Commercial and Industrial Property
 • Registration of Mortgage Bonds
 • Subdivision and Consolidations
 • Township and Sectional Title Developments
 • Sale Agreements
 • Lease Agreements
 • Removal of Restrictive Conditions on Title Deeds
 • Evictions

Conveyancing Information:

Buying or selling a property is often one of the most important decisions you will ever have to make. However, this does not mean it has to be one of the most stressful. The information that follows is aimed at helping you to understand the process better.

 • Agreement of Sale
 • Completing an Agreement of Sale
 • The Content of an Agreement of Sale
EIENDOMSREG & AKTEBESORGING

 

 • Oordrag van Residensiële, Kommersiële en Nywerheidseiendomme
 • Registrasie van Verbande
 • Onderverdeling en Konsolidasies
 • Dorpsgebiedontwikkelings en Deeltitelskemas
 • Verkoopsooreenkomste
 • Huurooreenkomste
 • Verwydering van Titelaktevoorwaardes
 • Uitsettings

Aktebesorgingsinligting:

Om eiendom te verkoop of te koop, is een van die belangrikste besluite wat u ooit sal neem. Dit beteken egter nie dat dit een van die stresvolste besluite hoef te wees nie. Die inligting wat volg is bedoel om u te help om die proses beter te verstaan.

 • Die Verkoopsooreenkoms
 • Voltooiing van ‘n Verkoopsooreenkoms
 • Die Inhoud van ‘n Verkoopsooreenkoms

CONTACT PERSONS

Rian du Toit

Liesl de Lange

Monique van der Merwe

We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X
Share
Share