DTS Attorneys – Law Firm in Port Elizabeth

COMMERCIAL MATTERS

COMMERCIAL MATTERS

 

  • Companies – which structure is best suited for its purpose and its owners and how it should be governed, controlled and operated.
  • Contracts – those you need to acquire or sell your business, manage the internal operation and the relationships with your customers, suppliers and stakeholders.
  • Commercial, Industrial and Residential property – the acquisition, disposal, lease and management of these investments.
  • Sale of businesses – preparing a prospectus and managing the sale or acquisition process.
  • Trust – the formation and variation.KOMMERSIËLE SAKE

 

  • Maatskappye – watter struktuur is die beste geskik vir die doel en die eienaars en hoe dit regeer, beheer en bestuur moet word.
  • Kontrakte – diegene wat u nodig het om u besigheid te bekom of te verkoop, die interne werking te bestuur sowel as die verhoudings met u kliënte, verskaffers en belanghebbendes.
  • Kommersiële, industriële en residensiële eiendom – die verkryging, verkoop, verhuur en bestuur van hierdie beleggings.
  • Verkoop van besighede – die voorbereiding van ’n prospektus en die bestuur van die verkoop- of verkrygingsproses.
  • Trust – die vorming en variasie.

CONTACT PERSONS

Rian du Toit
Peter Allanson
Liesl de Lange
We use cookies to improve your experience on our website. By continuing to browse, you agree to our use of cookies
X
Share
Share